CAS2 Rating Scale skattningsskala komplett svensk

kr2,995.00

Kategori:

Beskrivning

CAS2 Rating Scale är en normerad skattningsskala för att bedöma beteenden relaterade till den kognitiva/neuropsykologiska PASS-teorin (Planning-Attention-Simultaneous-Successive). Skattningen görs av pedagog/lärare som skattar barnets/elevens beteende utifrån 40 frågor som berör PASS-processerna. Bedömningen och analysen sammanställs av specialpedagog, speciallärare, logoped, psykolog eller motsvarande kompetens och kan ligga till grund för planering av insatser, t ex extra anpassningar och särskilt stöd, samt för behov av fördjupad utredning.

Med CAS2 Rating Scale medföljer bedömarmanual samt 25 st skattningsformulär. CAS2 är normerat för åldersspannet 4:0 – 18:11 år.

För användning av CAS2 Rating Scale krävs behörighet som leg. psykolog eller specialpedagog, speciallärare, logoped eller motsvarande kompetens med certifieringsutbildning.

Certifieringsutbildning ges årligen och består av två dagar med genomgång av PASS-teorin, internationell och svensk forskning, administrering, sammanställning och tolkning. För mer info om certifieringsutbildningar, klicka här.

PASS-teorin är ett vetenskapligt beforskad teori om hur barns/elevers neurokognitiva förmågor påverkar deras lärande. Förskolans och skolans läroplaner innehåller en rad tankeförmågor som barn och unga ska utveckla i lärandet. Det finns omfattande PASS-forskning kring elever i behov av stöd, som berör t ex matematik-, läs- och skrivutveckling, elever med NPF-diagnoser. Mer om PASS-teorin kan du läsa genom att klicka här. Mer information finns även om du klickar här!