Utbildning i CAS2 samt CAS2 RS

Utbildning i CAS2 för psykologer

Vi anordnar regelbundet certifieringsutbildning i CAS2 (2 dgr) samt uppföljningskurs godkänd som specialistkurs för psykologer (+2 dgr).

​Nästa Certifieringskurs ges hösten 16-17 oktober 2018 i Stockholm. Uppföljnings- och specialistkurs, ges under våren 2019 för dem som tidigare gått certifieringskursen.

Klicka här för broschyr om kurserna.

Klicka här för att komma till webb-anmälan till kurserna.

Utbildning i CAS2 RS för specialpedagoger, speciallärare, logopeder, psykologer och andra yrkesgrupper

Januari 2019 genomför vi den första omgången av certifieringsutbildning i CAS2 RS (Skattningsskala). Utbildningen är på 2 dagar och innehåller en genomgång av PASS-modellen, aktuell forskning, exempel på insatser utifrån PASS-modellen samt administrering av CAS2 RS.

Utbildning i Dynamic Assessment (DA)

Dynamisk utredning (DA) utgör en metodik för att utvidga utredning från standardiserad testning, t ex CAS eller WISC (psykologer) eller ITPA, CELF m.m för specialpedagoger, speciallärare och logopeder. Läs mer om Dynamisk utredning genom att klicka här (länk till annan hemsida).

​CAS Sveriges utbildningar anordnas av Skolutvecklarna Sverige.