CAS Sverige

Välkommen till CAS Sverige. Här finns information om Cognitive Assessment System och PASS-modellen.

CAS syftar till att kartlägga barn och ungdomars neurokognitiva processer, strategier och utvecklingsområden. CAS utgår från gedigen forskning kring kognitiva förmågor, intelligens, neurokognitiva processer och exekutiva funktioner.  Du kan läsa mer om hur CAS är konstruerat på sidan om ‘CAS uppbyggnad‘.

CAS utvecklades av professorerna Jack Naglieri och J.P. Das med utgångspunkt från den så kallade PASS-modellen utifrån modern neurokognitiv forskning. CAS och PASS-modellen är utvecklade för att kunna användas i både klinisk och pedagogisk verksamhet. CAS har i forskning visat utmärkta egenskaper för att användas både vid diagnostik, utformning av interventioner samt uppföljning av utveckling. Du kan läsa mer om forskningen bakom CAS på sidan om ‘Forskning om CAS‘.

​Den svenska versionen av CAS släpptes hösten 2011 och certifieringskurser och specialistkurser för psykologer anordnas regelbundet. I februari 2018 släpps CAS2 i svensk standardisering. På sidan om ‘Utbildning i CAS‘ kan du läsa mer om hur man utbildar sig i CAS och PASS-modellen för att kunna tillämpa dem i praktiken.

Cognitive Assessment System (CAS och CAS2) är standardiserade test för psykologer i arbetet kring barn och ungdom i behov av stöd (5-18år).​ CAS2 Skattningsskala är ett bedömningsinstrument av PASS-processerna i pedagogisk verksamhet för lärare, specialpedagoger, speciallärare och psykologer. Du kan läsa mer om hur man beställer CAS-materialet på sidan ‘Beställa CAS-materialet’.