CAS Sverige – Cognitive Assessment System

Välkommen till CAS Sverige. Här finns information om Cognitive Assessment System och PASS-modellen.

Cognitive Assessment System (CAS och CAS2) är ett standardiserat test för leg. psykologer i arbetet kring barn och ungdom i behov av stöd (5-18år).​

CAS syftar till att kartlägga barn och ungdomars neurokognitiva processer, strategier och utvecklingsområden. CAS utgår Lurias neuropsykologiska modell och gedigen forskning kring intelligens, neurokognitiva processer och exekutiva funktioner.  Du kan läsa mer om hur CAS är konstruerat på sidan om ‘CAS uppbyggnad‘.

CAS utvecklades av professorerna Jack Naglieri och J.P. Das med utgångspunkt från den så kallade PASS-modellen utifrån modern neurokognitiv forskning. CAS och PASS-modellen är utvecklade för att kunna användas i både klinisk och pedagogisk verksamhet. CAS har i forskning visat utmärkta egenskaper för att användas både vid diagnostik, utformning av interventioner samt uppföljning av utveckling. Du kan läsa mer om forskningen bakom CAS på sidan om ‘Forskning om CAS‘.

​Den svenska versionen av CAS släpptes hösten 2011 och certifieringskurser och specialistkurser för psykologer anordnas regelbundet. Årsskiftet 2017/2018 släpps CAS2 som är under svensk standardisering. På sidan om ‘Utbildning i CAS‘ kan du läsa mer om hur man utbildar sig i CAS och PASS-modellen för att kunna tillämpa den i praktiken.